Yhteistyössä

Ajankohtaista

 

18.10.2017

Uutiset ja Tulokset 2017 Lokakuu päivitetty

16.10.2017

LepU: Tiistaina 17,10 klo 16,30. Heitellään liitosaapasta ja muitakin välineitä Leppävirran urheilukentällä.

LepU: onkikisat perjantaina 20.10 klo 11.00 Leppävirran laivalaituri, laituripilkki ja vapaonki ja sunnuntaia 22.10 klo 9.00-12 Juottoranta laituripilkki ja vapaonki.-

LepU: Lauantai 21.10 klo 13.00 Veli- Matin hölkkä Varkausmäki. Sarjoja kaikille, matkat sovitellaan jokaiselle sopiviksi.

LepU: Sunnuntai 22.10 klo 10.00 Heitto 10-ottelun SM kilpailu. Klo 13.00 nurmihiihdon SM ja mailimenneeseen tapahtuma. Kilpaillaan mailin matkoilla rullahiihdossa/luistelussa. kickbikenissä, pöyrällä.kävellen, juosten ja kelaamalla. Johtokunnan kokous noin klo 14,30. tied 040 5287131- Lisätiedot www.lepu.fi.

15.10.2017

Uutiset ja Tulokset 2017 Lokakuu päivitetty

14.10.2017

Onkiuutiset ja Onkitulokset 2017 Lokakuu päivitetty

11.10.2017

Leppävirralla juostaan ja pilkitään.

Leppävirran Urheilijat järjestävät lauantaina laituripilkin Suomen Pernneurheiluliiton mestaruuskilpailut. Sarjat ovat N/Myl ja 65v- Joukkuekisoja tarpaan mukaan. Lisättynä vapaonginta sarja N/M-

Kilpailut alkavat lauantaina 14.10 klo 10.00. Leppävirran Kalmalahdella.

Sunnuntaina juostaan Ruutanalammella.

Perinneurheiluliiton mestaruusmaastot juostaan sunnuntaina. Päämatkana on 4km , jonka juoksevat 17 ylöspäin aina 65 vuoteen asti. Lapset 9-15 ja yli 70 vuotiaiden matka on 1km. Samoin harraste sarjoissa voi kävellä tai juosta kilometrin matkan. Lapsille aivan pienille on lammen ympärijuoksu, noin 350 metriä

Suomen Perinneurheiluliiton avoimet mestaruus maastot. Sunnuntaina 15.10 klo 13.00. Paikka Leppävirran Ruutanalampi. Osoite Kartanontien päässä oikealle.

Lisätiedot Jorma Rajakannas 040 5287131.

8.10.2017

LepU: Avoimet Suomen Perinneurheiluliiton laituripilkin SM Kalmalahti lauantai 14-10 klo 10.00. Sarjat N/Myl, 65v ja joukkuesarjoja. Lisätty vapasarja. N/M.

LepU: sunnuntaina 15.10. 13.00. Kansalliset avoimet Suomen Perinneurheiluliiton SM maastot Ruutanalampi. Leppävirta. Päämatka noin 4km. Lasten matkat ja yli 70v 1km. Aivan pienille matka on 350 metriä. Tiedustelut 040 5287131. Ilmoittautuminen paikan päällä.

Uutiset ja Tulokset 2017 Lokakuu päivitetty

7.10.2017

Onkiuutiset ja Onkitulokset 2017 Lokakuu päivitetty

3.10.2017

Kilpailukalenteri/ kilpailukutsut päivitetty ( Lisätty Painonnosto 28.10 )

2.3.2017

Leppävirran Urheilijat toteuttaa Liiku Leikkien projektin

Leppävirran Urheilijoiden ideoima matalan kynnyksen, perinneleikkien ja liikunnan hanke, on saanut myönteisen päätöksen Mansikka ry:ltä.Hankeen nimi on Liiku Leikkien, yhteisöllisyyttä rakentaen, perinteitä kunnioittaen Maaliskuun alussa alkava hanke kestää helmikuun loppuun 2018. Liiku Leikkien projekti toteutetaan Mansikka ry:n alueella. Hankkeelle on saatu ja tässä vaiheessa laaja yhteistöyverkosto, jonka johdosta hankeelle tullaan hakemaan mahdollista jatkorahoitusta, jopa koko valtakunnan laajuisesti. Hankkeella haetaan kokonaan uutta ajattelu tapaa, liikunnan järjestämiseen. Matalankynnyksen liikunta tarjoaa kaiken ikäisille, kaiken kuntoisille, mahdollisuuden tulla mukaan, oman kuntonsa ehdoilla. Samoin vanhat perinneleikit ja liikuntamuodot tulevat tutuiksi nuoremmillekin. Tarkoitus on tavoittaa liikkumattomat ihmiset, innostumaan liikunnasta. Parhaimmillaan liikkuminen on myös yhteisellisyyttä ja mukavaa yhdessä oloa. Yhteistyötahot ovat tässä vaiheessa. TUL:n Savon piiri, Suomen Perinneurheiluliitto, Savon Dynamo, Kanagaslammin Kyläyhdistys, Leppävirran kunta/ vapaa-aika toimi, Varkauden Invalidit ry, Heittävät Tavit- 13 .

Suomen Juhlavuosi antaa vielä lisäpontta hankkeelle.

Leppävirran Urheilijoilla on vankka osaaminen eri-ikäisten ihmisten ja myös erityisryhmien liikuttamisesta. Yhdistys näkee tärkeänä etenkin matalan kynnyksen liikuntaan kannustamisen ja sen toteuttamisesta on usean vuoden kokemus ja tieto.

Hankkeen tavoitteena on entistä toimivamman yhteistyöverkoston luominen, jossa yhteinen tekeminen olisi avainasemassa ja apua annettaisiin puolin ja toisin. Tämä alkaa olemaan järjestöjen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää ja jopa elinehto.

Hankkeen kohderyhminä ovat perheet, erityisryhmät (hoivalaitosten ja palveluasumisen piirissä olevat asukkaat), koulut ja päiväkodit, kyläseurat, erilaiset järjestöt ym

Lasten ja nuorten liikunta sekä liikunnalliset leikit ovat viime vuosina vähentyneet osittain kehittyneen tietotekniikan myötä. Erilaiset tietotekniset pelit ja -konsolit ovat korvanneet perinneleikit ja liikunnan. Tietokonepelit altistavat lapsen liikkumattomuuteen sekä eristyneisyyteen. Lasten arki ei sisällä yhtä paljon liikuntaa kuin ennen. Liikunnan ja leikin merkitys lapsen terveyteen on kuitenkin kiistaton. Työ liikunnan lisäämiseksi leikin ja mielekkäiden, terveyttä edistävien matalan kynnyksen liikuntaharrastusten kautta on omiaan tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä.

Lasten liikkumattomuuden syy saattaa olla motivaation puute liikuntaa kohtaan tai liikunnan toteutustapaan liittyvät syyt. Esimerkiksi liian monimutkainen tapa liikuttaa lasta latistaa lapsen itsetunnon ja onnistumisen kokemus jää tuntematta. Liikunta leikin välityksellä ja perinneurheilulajit tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuksia, joissa "jokainen voi olla tähti". Liikuntaa voidaan harrastaa monessa eri muodossa lapsen taidot ja erityisosaaminen huomioiden.

Yhdessä tekeminen eri ikäluokkien välillä on vähentynyt merkittävästi. Lapsia tuodaan kyllä harrastusten piiriin, mutta vastavuoroisuus toiminnassa on vähentynyt. Perheiden yhdessäolo harrastuksissa on vähentynyt ja perheiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet ovat vähentyneet. Nyky-yhteiskunnassa perheiden turvaverkosto on ohentunut merkittävästi, mikä osaltaan vaikuttaa perheiden hyvinvointiin ja vanhempien jaksamiseen.

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat vähentymässä ja keinoja asiaan puuttumiseksi on keksittävä nopeasti; näin toimimalla luomme ympärillemme hyvinvointia ja kasvatamme lapsistamme avarakatseisia, kanssaeläjän tarpeet huomioivia kansalaisia.

Lisätietoa Jorma Rajakannas 040 5287131 tai Katrina Rajakannas 040 9648447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple | Kirjaudu sisään